PROHABITAT


Wolfganga Amadeusa Mozarta 23, 31-232 Kraków

Tel: 695 528 333

Oceń firmę (0 z 0 głosów)

Raport OOŚ - opis firmy

Data dodania wpisu: 2019-07-07

Raport o oddziaływaniu wybranego przedsięwzięcia na środowisko to jeden z najistotniejszych elementów związanych z oceną oddziaływania na przyrodę. Konieczność stworzenia takiego dokumentu przez inwestora ma miejsce każdorazowo, gdy dla danego przedsięwzięcia niezbędne okaże się przeprowadzanie procedur oceny oddziaływania na naturalne środowisko. Raport ooś przeprowadzany przez Prohabitat obejmuje:

  • charakterystykę przedsięwzięcia,
  • warunki użytkowania terenu podczas budowy, eksploatacji oraz późniejszego użytkowania,
  • cechy charakterystyczne wybranych, produkcyjnych procesów,
  • ilość i rodzaje zanieczyszczeń wytwarzanych podczas funkcjonowania przedsiębiorstw.

Ocena oddziaływania na środowisko jest niezbędną procedurą administracyjną w przypadku każdego inwestora, który chciałby zacząć realizację przedsięwzięcia. Najważniejszym celem takiej oceny jest określenie, w jaki sposób przeprowadzone czynności będą wpływać na środowisko naturalne. Mowa tu między innymi o:

  • powietrzu atmosferycznym,
  • klimacie akustycznym,
  • wodach powierzchniowych,
  • wodach podziemnych,
  • faunie.
Raport OOŚ


Firmy znajdujące się niedaleko