czwartek, 27 lipiec

Logowanie

Zarejestruj się! Przypomnij hasło

Użytkownicy Online

Na stronie przebywa:
1 użytkownik
Wojakowa
Wojakowa
Województwo: małopolskie
Powiat: brzeski (małopolski)
Gmina: Iwkowa

Położenie:

Opis miejscowości:

Wieś Wojakowa jest położona na wschodnich krańcach Beskidu Wyspowego. Ukształtowanie terenu jest dość mocno zróżnicowane . Najwyższe wzniesienie nosi nazwę „Kopiec”,  a jego wysokość to 585  m. n p m. Wieś Wojakowa jest drugą miejscowością w Gminie Iwkowa pod względem  liczby mieszkańców i liczy 1063 osób.

autor: momo96

Wojakowa

Regionalne przysmaki

Kiełbasa wiejska „swojska”. Kiełbasa wiejska wieprzowa, tradycyjnie wędzona; produkują ją: Tadeusz Uryga w Wojakowej, Janusz Uryga w Porąbce Iwkowskiej oraz Kazimierz Motak w Iwkowej.

Szynka wiejska „Jarzmik”. Produkowana z udźca wieprzowego w zakładzie Tadeusza Jarzmika z Wojakowej.

Suski, czyli susz ze śliwki węgierki, a także tzw. mieszanka iwkowska (kompozycja suszonych owoców). Przysmaki te można nabyć w wielu gospodarstwach Wojakowej Dobrociesza i Kątów.

autor: momo96

Wojakowa zachowuje  tradycje sadownicze i tradycje suszenia owoców, w szczególności śliw. Każdego roku we wrześniu odbywa się Święto Suszonej Śliwki, które ma na celu promowanie produktu regionalnego.

autor: momo96

PRODUKTY REGIONALNE

Kiełbasa wiejska „swojska”. Kiełbasa wiejska wieprzowa, tradycyjnie wędzona, produkują: Tadeusz Uryga w Wojakowej, Janusz Uryga w Porąbce Iwkowskiej oraz Kazimierz Motak w Iwkowej.

Szynka wiejska „Jarzmik”. Produkowana z udźca wieprzowego przez Tadeusza Jarzmika z Wojakowej.

Suski, czyli susz ze śliwki węgierki, oraz tzw. mieszanka iwkowska (kompozycja suszonych owoców). Suski są dostępne w wielu gospodarstwach Wojakowej oraz Dobrociesza i Kątów.

autor: momo96

Wojakowa

„Wojakowa, wieś rycerska wskazuje jako założyciela Wojaka, czyli Wojsława, członka rodu Lubowlitów-Ogniwów. Czytamy u Piekosińskiego, że jest to "gniazdo rodowe Wojaka, czyli Wojsława, a zatem notorycznego Lubowlity". W tej parafii siedzą obok siebie za czasów Długosza resztki rodu Lubowlitów-Ogniwów, oraz członkowie rodu Czarnych Jeleniów, których to ród jest tylko boczną gałęzią rodu Lubowlitów-Ogniwów(...) Tak więc parafia Wojakowa stanowiłaby czwartą żupę tegoż rodu, która przez Bolesława Krzywoustego nadana została jako uposażenie Wojakowi, czyli Wojsławowi". Piekosiński, Rycerstwo polskie wieków średnich

 

 

WOJAKOWSCY HERBU BROCHWICZ (Odnoga galicyjska.)  Ród to prastary, odwieczny, sięgający czasów, kiedy okolice nad Dunajcem były jeszcze całkiem puste, skalne i lesiste, a które dopiero przybyłe z za gór gromady pracowitych ludzi poczęli  karczować i osiedlać. W owych to czasach, jak pisze autor "Chrobacyi", osiadł między innymi Wojak, przewódca i włodarz takiej podróżnej gromady,  wraz z rodziną i czeladzią nad Dunajcem, wokoło dzisiejszego miasteczka Czchowa i tam założył w "Opolu" osady:  Wojakowę, Drużków Pusty, w "wyrębnej" Porąbkę, w "zapadłej" Kąty, w "kamieniu" Połom, w "mokrawiskach grząskich "Łęki".

POLSKA ENCYKLOPEDIA SZLACHECKA, TOM XII WYKAZY POLSKICH RODZIN SZLACHECKICH TOM IX, Warszawa Luty 1939

 

 

autor: momo96

Wojakowa

Kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Wojakowej.

Kościół ten powstał w 1363. Na początku był pw. Wszystkich Świętych. Budowla ta była jednonawowa i wzniesiona z miejscowego łupanego kamienia. Czterysta lat później do kościoła dobudowano drewnianą wieżę dzwonnicy. W 1931 roku zarządzono przebudowę tego prawie 600-letniego kościoła, ze względu na jego zły stan techniczny. Z pierwotnej bryły zachowało się jedynie prezbiterium. W obecnej świątyni znalazło się wyposażenie starego kościółka, które przyciąga każdego, kto znajdzie się w tej okolicy.

autor: momo96

Wojakowa

Józef Kosakowski urodził się w roku 1903 w Wojakowej. Mimo obowiązków rodzinnych, nie zapominał o swoich pasjach. Pracował jako cieśla, w rodzinnej wiosce budował domy i mosty, uprawiał ziemię, rzeźbił i pisał. Twórczość literacką uprawiał od 1940 roku, jego wiersze publikowane były m. in. w Rolniku Polskim, Tarnowskim Magazynie Ilustrowanym TEMI, Twórczości ludowej.  Jego utwory znajdują się w antologii poezji religijnej pt."Wołanie z Ziemi", "Prowadź nas w jasność". W 1996 roku wydany został poemat "Życie Jezusa Chrystusa według Ewangelii", tomik wierszy "Nie smucę się swoim wiekiem". Józef Kossakowski zmarł w 1998 roku. W Iwkowej co roku odbywa się organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury konkurs poetycki im. Józefa Kosakowskiego.

Twarz wesołą, uśmiechniętą u każdego widzieć chciałem więc na co dzień i na święto zbiorek fraszek napisałem.   Choć się łza do oka ciśnie uśmiechnij się - naumyślnie.

/Józef Kosakowski/

autor: momo96

Stefan Musiał z Wojakowej

Wraz z kilkoma osobami utworzyl Ochotniczą Straż Pożarną w Wojakowej, która istnieje do dziś. Dzięki niemu ludność Wojakowej może  czuć się bezpieczniej. Pagórkowate ukształtowanie terenu, oddalenie od głównych dróg, „rozrzucone” w znacznej odległości domy- to wszystko sprawia, że działalność jednostki w Wojakowej jest rzeczą konieczną dla tutejszych mieszkańców.

 

Jozef Kosakowski

Józef Kosakowski urodził się w roku 1903 w Wojakowej. Mimo obowiązków rodzinnych, nie zapominał o swoich pasjach. Pracował jako cieśla, w rodzinnej wiosce budował domy i mosty, uprawiał ziemię, rzeźbił i pisał. Twórczość literacką uprawiał od 1940 roku, jego wiersze publikowane były m. in. w Rolniku Polskim, Tarnowskim Magazynie Ilustrowanym TEMI, Twórczości ludowej.  Jego utwory znajdują się w antologii poezji religijnej pt."Wołanie z Ziemi", "Prowadź nas w jasność". W 1996 roku wydany został poemat "Życie Jezusa Chrystusa według Ewangelii", tomik wierszy "Nie smucę się swoim wiekiem". Józef Kossakowski zmarł w 1998 roku. W Iwkowej co roku odbywa się organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury konkurs poetycki im. Józefa Kosakowskiego.

Twarz wesołą, uśmiechniętą u każdego widzieć chciałem więc na co dzień i na święto zbiorek fraszek napisałem.   Choć się łza do oka ciśnie uśmiechnij się - naumyślnie.

/Józef Kosakowski/

autor: momo96

Wojakowa

Nazwa: "NA ZIELONYM WZGÓRZU" Bogumił Rysiewicz

Działalność:
Gospodarstwo Agroturystyczne

Czynne w godzinach: Czynne cały rok.

Adres pocztowy: Wojakowa 298

Telefon: 14 684-49-15

E-mail:

Nazwa: "NA ZIELONYM WZGÓRZU" Bogumił Rysiewicz

Działalność:
Gospodarstwo Agroturystyczne

Czynne w godzinach: Czynne cały rok.

Adres pocztowy: Wojakowa 298

Telefon: 14 68-44-915

E-mail:

Nazwa: Maria Pławecka-Krzyżak

Działalność:
Gospodarstwo Agroturystyczne

Czynne w godzinach: Czynne cały rok.

Adres pocztowy: Wojakowa 128

Telefon: 14 684-48-99

E-mail:

Nazwa: Marta Pławecka - Krzyżak

Działalność:
Gospodarstwo Agroturystyczne

Czynne w godzinach: Czynne cały rok.

Adres pocztowy: Wojakowa 128

Telefon: 14 684-48-99

E-mail:

Nazwa: NA ZIELONYM WZGÓRZU"

Działalność:
agroturystyka

Czynne w godzinach: całodobowo

Adres pocztowy: Stanisława Włudyka

Telefon: 14 68-45-221

E-mail: -

Nazwa: Stanisława Włudyka

Działalność:
Gospodarstwo Agroturystyczne

Czynne w godzinach: Czynne cały rok.

Adres pocztowy: Wojakowa 80

Telefon: 14 684-52-21

E-mail:

Nazwa: Stanisława Włudyka

Działalność:
Gospodarstwo Agroturystyczne

Czynne w godzinach: Czynne cały rok.

Adres pocztowy: Wojakowa 80

Telefon: 14 68-45-221

E-mail:

Wojakowa
Wojakowa

Napisz do administratora


administrator@atlaswsi.pl