czwartek, 27 lipiec

Logowanie

Zarejestruj się! Przypomnij hasło

Użytkownicy Online

Na stronie przebywa:
2 użytkowników
Co pisać? - wskazówki

Główna strona miejscowości/Położenie
To wizytówka miejscowości - poza nazwą i danymi administracyjnymi (województwo, powiat, gmina) użytkownik Atlasu powinien na niej znaleźć podstawowe informacje.
Uwaga: przy dodawaniu nowej miejscowości do Atlasu w polu „krótki opis miejscowości” możemy wpisać jedno zdanie lub hasło najlepiej oddające jej charakter.
Od chwili, kiedy miejscowość została już dodana do Atlasu, można ponownie wejść na jej stronę, i uzupełnić opis o dalsze informacje (np. wieś położona na szlaku.., w sąsiedztwie…, w krajobrazie… słynąca z…).
Bardziej szczegółowe treści należy analogicznie umieszczać w zakładkach tematycznych (podstronach): historia, architektura, gospodarka, ludzie, ciekawostki. historia, architektura, gospodarka, ludzie, ciekawostki. Przypominamy o respektowaniu prawa autorskiego. Wpisując cytaty, fragmenty artykułów podajemy koniecznie źródło. Można zamieścić krótki fragment tekstu i link do niego, jeśli jest on dostępny w internecie.

Warto także odnaleźć i zaznaczyć wieś na Mapie.

Architektura - Co wyróżnia zabudowę danej wsi? Walory estetyczne? Zabytkowe? Użyteczne? Co zainteresuje historyków, turystów, a co hurtownię materiałów budowlanych? Czy zabudowa świadczy o rozwoju wsi, czy o kłopotach ekonomicznych?
Czy jest szkoła, sklep, kościół, urzędy, warsztaty, plac targowy. A może są miejsca służące ogółowi mieszkańców – skwer z ławkami, park, staw; pomniki, kapliczki, cmentarz. Czy zabudowa jest typowa dla regionu; jak się zmieniała w ostatnich latach. Czy są jeszcze zabudowania sprzed wojny lub jeszcze starsze, w jakim są stanie. Unikalne ciekawe ogrodzenia albo ganki; wysadzana drzewami główna ulica… Szczególny wygląd ogródków frontowych….

Ludzie - warto umieścić tu informacje o postaciach historycznych związanych z wsią – „ z naszej wsi pochodzą” lub „zasłużeni dla miejscowości”, jak i całkiem współczesne informacje demograficzne – struktura zaludnienia, liczba mieszkańców; dane etnologiczne – skąd wywodzą się mieszkańcy, osadnicy; dzieje rodzin. Koniecznie należy wspomnieć o organizacjach, np. stowarzyszeniach, grupach nieformalnych, zespołach, szczególnych grupach zawodowych.

 

Historia - prawdziwa, ale także legendy… Historia nazwy wsi; gwara, lokalne nazwy potraw, dzieje regionu a dzieje wsi; przesiedlenia, ważne fakty lub daty. Historie o ludziach, zwłaszcza te mówione, jeszcze nigdzie nie spisane, o których lada moment zaginie pamięć.

Atrakcje- cykliczne wydarzenia, znaki szczególne, coś co przyciągnęłoby gości.
Co szczególnie nas wyróżnia – sprawia, że nasza wieś jest niepowtarzalna, np. specjalne tradycje, nietypowe miejsca, pomnik przyrody, lokalne święto, konkurs, niezwykłe wydarzenie.

Galeria - tu umieścić można zdjęcia, koniecznie wraz z krótkim opisem. Należy je także powiązać z zakładkami, do których się odnoszą (np. architektura, ludzie itp.)

Linkownia - która odsyła do innych stron związanych z miejscowością, np. urzędów, organizacji, gospodarstw agroturystycznych, zakładów (pod warunkiem, że mają siedzibę w danej miejscowości);

Audio – możemy tu umieścić pliki dźwiękowe - przykłady lokalnych pieśni, piosenek, przyśpiewek, gwary, wywiadów z interesującymi mieszkańcami.

 

Napisz do administratora


administrator@atlaswsi.pl