czwartek, 27 lipiec

Logowanie

Zarejestruj się! Przypomnij hasło

Użytkownicy Online

Na stronie przebywa:
1 użytkownik
Regulamin
Zastosowanie się do regulaminu jest warunkiem współpracy z Atlasem
 1. Czym jest Atlas Wsi
 • Atlas Wsi jest inicjatywą Fundacji Wspomagania Wsi.
 • Atlas jest miejscem, w którym gromadzone są opisy polskich wsi.
 • Atlas jest inicjatywą otwartą. Fundacja Wspomagania Wsi nie bierze odpowiedzialności za treści prezentowane przez autorów.
 • Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do działania zgodnie z niniejszym regulaminem.
 1. Prawa autorskie
 • Wszystkie opisy i multimedia umieszczone w Atlasie są dostępne publiczne.
 • Wykorzystanie treści zawartych w Atlasie jest możliwe pod warunkiem podania źródła.
 • Wszelkie treści wolno umieszczać w Atlasie z poszanowaniem praw autorskich.
 • Nie można umieszczać w opisach i multimediach treści będących nieuprawnionymi cytatami z innych źródeł.
 • Cytaty z innych źródeł muszą posiadać zgodę ich autorów, lub jeśli są to źródła powszechnie dostępne, należy umieścić informację o autorach.
 1. Ograniczenia treści
 • Wszystkich użytkowników Atlasu obowiązują przepisy polskiego prawa.
 • Nie wolno umieszczać treści zakazanych prawem.
 • Nie wolno umieszczać w opisach treści, ani linków do stron związanych z seksem.
 • Nie wolno używać w opisach słów uważanych powszechnie za obelżywe.
 • Nie wolno w opisów wprowadzać treści związanych z promocją partii politycznych lub osób związanych z polityką.
 • Nie wolno w Atlasie umieszczać w opisach treści religijnych, ani obrażających uczucia religijne innych użytkowników.
 1. Złamanie regulaminu
 • Każdy z użytkowników może przekazać informację administratorowi o złamaniu regulaminu.
 • Użytkownik, który łamie regulamin (w tym wprowadza fałszywe dane), może zostać ostrzeżony przez administratora, a w ostateczności całkowicie wykluczony.
 • W przypadku umieszczenia treści zakazanych prawem informacja zostanie przekazana policji.
 1. Użytkownicy / autorzy
 • Anonimowi (mogą przeglądać zawartość Atlasu, nie mogą dodawać, zmieniać, dyskutować na forum, mogą ew. przesyłać informacje do administratora na adres mailowy podany na stronie atlasu
 • Użytkownicy zarejestrowani:
  • Aby się zarejestrować, trzeba wypełnić formularz rejestracji, podając m.in. dane adresowe (wyłącznie do dyspozycji administratora) i obowiązkowo e-mail. Rejestracja zostanie potwierdzona automatycznym e-mailem do użytkownika z linkiem do zdrapki.
  • W przypadku użytkowników niepełnoletnich formularz uwzględnia dodatkowe dane osoby dorosłej rekomendującej.
  • Użytkownik w czasie rejestracji może zgodzić się na otrzymywanie mailem biuletynu Atlasu i/albo biuletynu Witryny Wiejskiej.
  • Rejestracja jest równoznaczna z możliwością zostania autorem/współautorem atlasu.
  • Użytkownicy zarejestrowani są podzieleni na grupy opisane rangą.
   • autor - osoba pełnoletnia, zainteresowana tworzeniem bądź dodawaniem opisów wsi, posiada prawo wprowadzenia on-line opisu wsi, prawo zmiany własnych opisów, prawo przesyłania informacji do administratora. Każdy nowy opis musi zostać zatwierdzony przez administratora (moderatora)
   • autor zbiorowy - grupa osób niepełnoletnich (1-6 członków, np. uczniów gimnazjum) posiadająca rekomendację osoby dorosłej, np. nauczyciela,
   • redaktor (1 lub więcej miejscowości) ma uprawnienia do zamieszczania dodanych przez siebie opisów lub poprawiania poprzednio wprowadzonych bez akceptacji moderatora/administratora. Może pisać do administratora, może sygnalizować przekroczenie regulaminu, może sygnalizować błędy w opisach innych użytkowników, może wprowadzać zmiany w innych (nie swoich) opisach, które jednak są wyświetlane po akceptacji administratora). Rangę redaktora nadaje administrator autorowi/autorowi zbiorowemu po zaakceptowaniu przynajmniej 3 uprzednio dodanych zakładek, w odniesieniu do 1 lub więcej miejscowości.
   • moderator (np. grupy miejscowości, gminy) ma prawa dodawania, poprawiania opisów (nie tylko swoich) bez akceptacji administratora, posiada konto mailowe w AWP. Rangę moderatora nadaje administrator osobie, która:regularnie współpracuje z Atlasem, bierze udział w tworzeniu nowych treści, uprzednio jako redaktor zamieściła przynajmniej 10 nowych zakładek, deklaruje chęć moderowania/redagowania opisów wsi w danej gminie/powiecie.
   • Dane autora są wyświetlane w opisie wsi (wraz z datą zatwierdzenia). Autorzy poprawek są dopisywani do listy. Użytkownik sam decyduje, jaka informacja z formularza zgłoszeniowego jest wyświetlana na stronie.
   • Rangi nadaje i odbiera administrator. Rangi mogą być nadane automatycznie po przygotowaniu i zatwierdzeniu oraz weryfikacji przez administratora wskazanej liczby opisów.
   • W przypadku użytkowników indywidualnych pojawia się nazwa (login) autora, w przypadku grupy współautorów dane o autorach.
 

Napisz do administratora


administrator@atlaswsi.pl